Zespół Szkół w Pruchnej
Strona główna  | 1%  |  Dokumenty  |  Patron szkoły  |  Projekt partnerski  |  Przedszkole  |  Sport  |  WOŚP  |  Galeria  |  Kontakt
Gimnazjum w Pruchnej, Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej


Warunki ubezpieczenie uczniów w szkole


Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (oraz zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie), polegającym na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego, pod warunkiem, że zaszły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia: od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015, 24h/dobę.

Zakres terytorialny ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP oraz poza granicami kraju. W zakres ochrony wchodzą nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas pozaszkolnych zajęć sportowych (w klubach, sekcjach sportowych).

Wariant II bezkomisyjny (szkoda ustalana na podstawie dostarczanej z wnioskiem dokumentacji medycznej poszkodowanego ucznia).

Składka 39 zł

Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z ubezpieczeniem: mgr Beata Kisiała-Buzek
Informacje można również uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Pruchnej.

Ogólne warunki ubezpieczenia ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.


wykonanie: wchybiorz@gmail.com  |   Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fotobudka na wesela  |  Strona główna  |  Galeria  |  Mapa strony  |  Kontakt